Banner

Regulament Escalada

Regulile privind utilizarea panoului de escaladă
 

 • Înainte de utilizarea panoului de escaladă, membrul declară că a luat la cunoștință, a înțeles și se obligă să respecte toate regulile de siguranță privind utilizarea acestuia.
 • Membrul înțelege că practicarea activității de escaladă nu se poate realiza fără o cunoaștere temeinică a noțiunilor de siguranță și că revine acestuia obligația de a aduce la cunoștința clubului orice situație când nu sunt respectate regulile de siguranță.
 • Accesul pe peretele de escaladă este permis doar membrului care a citit și semnat prezentele reguli de utilizarea a panoului precum și a declarației pe baza căreia personalul clubului îl va evalua. Dacă rezultatul evaluării este negativ, atunci personalul clubului v-a direcționa membrul spre achiziționarea unui curs de inițiere.
 • Totodată, personalul clubului poate refuza/limita accesul sau evacua membrii aflați în stare de ebrietate sau care au consumat băuturi alcoolice sau alte substanțe interzise sau a membrilor care au un comportament indecent sau contrar bunelor moravuri.
 • Accesul la panoul de escaladă este interzis minorilor cu vârsta mai mică de 4 ani. Minorii peste această vârstă pot utiliza panoul dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele 4 condiții:
 •                   (i) a urmat cursul de inițiere în escaladă;
                    (ii) are un echipament corespunzător activității de escaladă sau a închiriază unul;
                    (iii) utilizează panoul doar în prezența părintelui și a instructorului;
                    (iv) minorul a semnat alături de părinte prezentele reguli și declarația privind utilizarea panoului;
                    (v) a completat chestionarul privind verificarea cunoștințelor și a fost declarat promovat.