Regulament „Roata Norocului”

Regulamentul Campaniei Promoționale
“Roata Norocului”
organizată în perioada
8.10.2018 – 5.01.2019

1. Organizatorul campaniei. Durata.

1. Campania promoțională este organizată de către societatea Revive Club SRL (denumită în continuare Clubul ”Vivertine”) cu sediul cu sediul în Municipiul Iasi, strada Calugareni nr.17, jud. Iași, reprezentată legal prin administrator Amititeloaie Cezar.
2. Campania promoțională ”Roata norocului” (denumită în continuare ”Roata norocului”) se va organiza în perioada 8.10.2018 – 5.01.2019 în locația din Palas Mall Iasi și se va desfășura în conformitate cu prezentul Regulament, acesta fiind obligatoriu pentru toți participanții.
Regulamentul este pus la dispoziția participanților, în mod gratuit, la punctul de desfășurare a acțiunii promoționale.
Clubul Vivertine îsi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, fără a anunța personal fiecare participant, urmand ca modificarile respective sa intre in vigoare dupa afișarea acestora la locul desfășurării campaniei.

2. Dreptul de participare. Condițiile de participare.

3. La ”Roata norocului” poate participa orice persoana fizica, cu domiciliul în/în afara României, cu varsta de peste 16 ani.
4. Fiecare persoană are dreptul la o singură participare la ”Roata norocului”.
5. Următoarele categorii de persoane nu pot participa la ”Roata norocului”:
a) angajații Organizatorului,
b) cei care au participat în trecut la acțiuni promoționale similare ”Roata norocului”,
c) cei care au beneficiat de serviciile Clubului Vivertine în baza unor invitații/vouchere.
6. ”Roata norocului” se desfășoară pentru promovarea serviciilor oferite de Clubul Vivertine prin punerea la dispoziția participanților a următoarelor tipuri de vouchere cadou:
– 1 intrare de o zi cu acces all inclusive
– 1 intrare de o zi cu acces zona sport,
– 1 intrare de o zi cu acces zona SPA (piscină, saună, jacuzzi),
– 1 evaluare personală în valoare de 90 de lei,
– 30 lei discount la o ședință de masaj
– 100 lei discount la un abonament pentru 3 luni / 12 luni.
7. Câștigarea oricăruia dintre vouchere este garantată fiecărui participant.
8. Voucherele sunt valabile 30 de zile de la data câștigării lor. Voucherele nu sunt nominale și pot fi transmise altei persoane.
9. Participarea la ”Roata norocului” implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a acestui Regulament de catre participanti.
10. Pentru participarea la ”Roata norocului” este necesară completarea unui formular de înscriere și semnarea acceptului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Vor fi validate formularele completate la toate rubricile. Completarea formularului și semnarea acordului privind prelucrarea datelor dau dreptul fiecărui participant să învârtă, o singură dată, Roata norocului. Nesemnarea acceptului pentru prelucrarea datelor duce la imposibilitatea participării la ”Roata norocului”. Un participant poate câștiga un singur premiu.
11. După data încheierii Actiunii promotionale, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta, care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii acestei actiuni.
12. Voucherul nu se cumulează cu alte promoții aflate in desfasurare. Voucherul nu se poate schimba cu alt voucher și nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani.
13. În cazul refuzului vreunui castigator, de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres si neechivoc) sau dacă se constată că datele declarate nu îi aparțin,acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.
14. Toti participantii la aceasta actiune promotionala sunt de acord și se obliga să respecte și să se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor.

3. Încetarea acțiunii promoționale.

15. Prezenta acțiune promoțională poate fi întreruptă, modificată, suspendată sau poate inceta în orice moment în cazul în care Organizatorul decide. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata actiunii promotionale si va face public acest lucru prin afișarea la locul campaniei și / sau pe site-ul www.vivertine.ro.

4. Forța majoră.

16. În prezentul Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament, din motive independente de vointa sa.
17. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea acțiunii promotionale, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform prevederilor legale in vigoare.

5. Litigii.

18. În cazul unor litigii aparute între Organizator și Participanții la ”Roata norocului”, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, instanțele competente să soluționeze litigiul sunt cele din mun. Iași.
19. Eventualele reclamatii legate de derularea si implementarea Actiunii promotionale se vor putea trimite pe durata acesteia, asa cum este reglementata in prezentul Regulament pe urmatoarea adresa de email : contact@vivertine.ro
20. Organizatorul este îndreptățit să ia toate masurile necesare in caz de tentativa de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

6. Diverse.

21. Prin participarea la ”Roata norocului”, participanții declară că sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament și sunt de acord ca datele lor personale, sa fie prelucrate si utilizate de catre Revive Club SRL, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 “Regulamentul GDPR” și cu legislația din România.

Data,
08.10.2018

Revive Club SRL
Admin. Cezar Amititeloaie