Regulament Tombola Olimpică

Regulament Tombola Olimpică “101 sportivi – 101 abonamente”

Sectiunea 1. Organizatorul tombolei

Tombola este organizata de:

S.C Revive Club SRl., persoana juridica romana, avand sediul social in Iasi, Str. Calugareni, nr. 17E, Iasi, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J22/507/2016, Cod Fiscal RO35719301, avand contul curent nr. RO16BTRLRONCRT0353579501, deschis la Banca Transilvania, reprezentata legal prin dl. Cezar Amititeloaie – Director General denumita in cele ce urmeaza Organizatorul.

Tombola se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a facut si informarea initiala.

Sectiunea 2. Locul si durata desfasurarii tombolei

Tombola se va desfasura in perioada 30 iulie – 31 august 2021 si presupune inscrierea automata a tuturor persoanelor care completeaza corect toate campurile din formularul online. Pentru ca un participant sa fie declarat castigator trebuie sa fi inscris cu datele de contact corecte alti doi prieteni.

O persoana poate participa de mai multe ori cu conditia ca prietenii inscrisi sa fie diferiti de fiecare data.

Câștigătorii vor fi aleși în data de 1 septembrie 2021, prin tragere la sorți. Vor fi aleși 101 câștigători, vor fi contactați telefonic sau prin e-mail și vor fi afișați pe pagina www.vivertine.ro si pe pagina de Facebook a Vivertine.

Sectiunea 3. Drepturi si conditii de participare

Tombola este accesibila tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Iasi, care respecta conditiile prezentului Regulament pentru a-si valida participarea. Nu pot participa angajati ai Organizatorului, si nici rudele de gradul I ale acestora. Participarea la aceasta tombola are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la tombola este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

Participantii raspund de corectitudinea datelor introduse in cadrul formularului online. Datele furnizate vor permite informarea participantilor asupra premiilor castigate si sunt necesare pentru validarea castigatorilor.

Sectiunea 4. Protectia datelor personale

In conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (denumit in continuare “GDPR”), aplicabil incepand cu data de 25 mai 2018, SC REVIVE CLUB SRL, in calitate de “Operator”, prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal cu buna credinta si in realizarea scopurilor specificate in prezenta politica. Prin participarea la concurs, va exprimati acordul pentru ca SC REVIVE CLUB SRL sa prelucreze datele referitoare la numele complet, adresa de e-mail si telefon. De asemenea, prin furnizarea datelor prietenilor mentionati in formular, confirmati faptul ca ati obtinut acordul prealabil al acestora de a transmite numele complet si numarul de telefon catre SC REVIVE CLUB SRL.

Informatiile mentionate vor fi prelucrate atat pentru scopul prezentei tombole, cat si pentru a va informa cu privire la viitoarele promotii SC REVIVE CLUB SRL.

Sectiunea 5. Mecanismul tombolei

Persoanele interesate vor afla de organizarea Tombolei de pe site-ul www.vivertine.ro, de pe paginile de social media, in cadrul Clubului de Sport Vivertine, de la angajatii SC REVIVE CLUB SRL sau din alte canale de comunicare a campaniei.

Inscrierea la Tombola se face prin completarea formularului online in perioada 30 august – 31 august 2021, ora 23.59. Pentru ca un client sa fie declarat castigator trebuie sa compleze in mod corect toate informatiile cerute prin intermediul formularului online.

Sectiunea 6. Premiile tombolei

In cadrul tombolei vor fi acordate 101 premii prin tragere la sorti. Premiile acordate sunt urmatoare:

  • 21 de abonamente de 12 luni Unlimited – câte 7 extrageri cu 3 câștigători
  • 33 de abonamente de 3 luni Unlimited -– câte 11 extrageri cu 3 câștigători
  • 48 de abonamente de o lună Unlimited – câte 16 extrageri cu 3 câștigători

Valoarea totala a premiilor este 103.218 RON cu TVA inclus.

Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii promotionale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri.

Sectiunea 7. Desemnarea castigatorilor

Vor fi desemnati 21 de castigatori pentru premiul 1, 33 de castigatori pentru premiul 2 si 48 castigatori pentru premiul 3. Acestia vor fi trasi la sorti prin random.org si vor fi anuntati pe mail, telefonic si pe site cel mai tarziu pe data de 2 septembrie 2021.

Pentru a fi validat acesta trebuie sa raspunda la toate cerintele tombolei.

De asemenea, pentru validarea premiilor trebuie sa te prezinti impreuna cu cei 2 prieteni mentionati in cadrul formularului online.

Sectiunea 8. Notificarea si predarea premiului

Castigatorului tombolei i se va aduce la cunostinta rezultatul pana la data de 5 septembrie 2021, dupa tragerea la sorti, astfel: va fi contactat prin intermediul datelor de contact furnizate. Prin participarea la tombola, participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga premiul concursului, identitatea castigatorului si castigurile acordate sa fie facute publice si/sau folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati din partea Organizatorului.

In cazul in care castigatorul nu trimite in 72 de ore informatiile solicitate de Organizator sau daca a furnizat date de contact eronate/incomplete, premiul se va acorda altui participant, printr-o noua tragere la sorti.

Pentru primirea premiului, castigatorul trebuie sa trimita Organizatorului o copie dupa buletin sau carte de identitate.

Premiile pot fi revendicate în termen de 30 de zile de la acordarea acestora, in caz contrar sunt anulate.

Sectiunea 9. Incetarea tombolei

Prezenta Tombola va inceta de drept la data de 31 august 2021, si poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment de forta majora, de natura a face imposibila derularea.

Sectiunea 10. Regulamentul tombolei

Regulamentul este disponibil in mod gratuit pe www.vivertine.ro. Prin participarea la aceasta tombola, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe contul de Facebook Vivertine.

Sectiunea 11. Litigii

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la tombola, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.

Incheiat si semnat astazi, 29 iulie 2021.

SC REVIVE CLUB SRL

Cezar Amititeloaie

Director General